PeNdIDiKaN IsLaM TaHuN 5

ASSALAMUALAIKUM...

salam untuk semua...

blog ini disediakan bagi semua bakal guru

Pendidikan Islam...Tuesday, January 4, 2011

Adab Bermain


 1. Bermain di tempat yang selamat.

 2. Memakai pakai yang sesuai.

 3. Menutup aurat.

 4. Mengemas peralatan.

 5. Bersalaman.

 6. Redo menerima keputusan pengadil.

 7. Amalkan semangat kesukanan.

 8. Mengetahui peaturan permainan.

 9. Mengawal perasaan.

Adab Menziarahi Jiran • Jiran tetangga ialah mereka yang tinggal berdekatan dengan rumah kita hingga 40 buah rumah.


 • Kita perlu menjalinkan hubungan baik dan berkerjasa dengan mereka kerana dari situlah akan lahir kehidupan yang sejahtera dan aman tenteram seperti yang dianjurkan oleh agama Islam.


 • Kita disuruh menziarahi jiran tetangga jika ada kelapangan.


 • Antara adab-adab menziarahi jiran hendaklah pada masa yang sesuai, memberi salam, mengetuk pintu terlebih dahuku.


 • Kita juga tidak digalakkan berada terlalu lama dirumah jiran serta hendaklah menjaga rahsia jiran kita.

 • Adab Adab Berjual Beli

  • Berjual beli bermaksud urusan pertukaran barang dengan menggunakan wang untuk tujuan pemilikan.
  • Seorang peniaga mestilah melayan pelanggan dengan baik dan dengan wajah yang manis.

  • Peniaga tidak boleh melakukan sebarang penipuan keatas pelanggan. Antara penipuan yang selalu dilakukan oleh peniaga terhadap pelanggan ialah menjual barang yang tamat tempoh, mengurangkan timbangan, barang tiruan dan sebagainya.

  • Pelanggan haruslah sentiasa berhati-hati semasa membeli barang dan mintalah penerangan mengenai sesuatu barang daripada penjual.

  • Pelanggan juga harus mengetahui serba sedikit tentang ilmu kepenggunaan dan mengambil tahu isu tentang tersebut.

  • Urusan muamalat yang dilakukan dengan jujur dan amanah dapat menjalin silaturrahim antara penjual dan pembeli.

  Adab Mengurus Diri


  1. Baca doa apabila melakukan sesuatu

  2. Menjaga kebersihan diri

  3. Menjaga kesihatan diri

   

  Faedah Mengurus Diri


  Sentiasa bersih dan kemas

  Ada disiplin diri

  Dipuji dan dicontohi

  Mendapat pahala

  Bersyukur kepada Allah

  Sifat-Sifat Mahmudah (Terpuji) Vs Sifat-Sifat Mazmumah (Terkeji)


  Sifat membawa maksud kelakuan, tindakan, akhlak, aktiviti fizikal dan hati, manakala Mahmudah pula membawa erti sesuatu yang dianggap dan dizahirkan sebagai yang terpuji dan cantik pada pandangan mata dan hati manusia secara fitrah dan estetika. Sebaliknya Mazmumah membawa makna yang terkeji, dibenci, dihina, dimarahi, dipulau dan sebagainya oleh sgenap lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Penentuan dan pembezaan hakiki kedua-dua sifat tersebut terletak pada naluri dan fitrah manusia yang suci yang berlandaskan Al-quran dan As-sunnah sahaja.
  Setiap amalan sifat-sifat mahmudah akan memberi impak dan implikasi yang mahmudah (positif) kepada diri dan persekitaran pelakunya, manakala amalan sifat-sifat mazmumah sudah pasti memberi kesan yang mazmumah (negatif) dan sangat buruk kepada semua.
  Sifat-sifat Mahmudah :
  HIKMAH


  Berpengetahuan luas dan bijaksana bertindak berlandaskan Al-Quran, Al-Sunnah dan
  alam Syahadah' serta dapat memberi alasan yang munasabah dan bukti yang sesuai.

  Rasional
  Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata, mampu membuat pertimbangan,
  keputusan dan tindakan dengan cepat dan tepat berlandaskan ilmu naqli dan aqli.

   Celik akal
  Pintar, cerdas dan berkemampuan memahami serta manaakul sesuatu dengan cepat dan
  tepat.

  Maarifah
  Pengetahuan yakin dan pengalaman yang membolehkan sesaorang menjelas dan
  mengamalkan prinsip dan asas-asas Islam.

   Bercakap benar
  Melahirkan kata-kata yang bernas, betul, dan jitu serta bertepatan dengan prinsip-prinsip
  Islam secara berhikmah untuk faedah semua.

   Menegakkan kebenaran
  Yakin dan berpegang teguh kepada kebenaran serta sentiasa menegakkan kebenaran
  dengan hikmah.

  Kesyukuran
  Perasaan, ucapan dan perlakuan yang dilahirkan dengan ikhlas terhadap segala nikmat
  kurniaan Allah S.W.T, sabar dan redha menerima ketentuan dan dugaanNya' serta
  berterima kasih terhadap sumbangan dan khidmat bakti yang diperolehi.

   Takutkan Allah S.W.T.
  Perasaan takut dan kagum akan kehebatan Allah S.W.T. yang mendorong sesaorang
  melakukan ketaatan dan meninggalkan larangannya.

   Kerajinan
  Usaha berterusan dengan penuh semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan
  daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara untuk mencapai kecemerlangan.

   Prihatin
  Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat, menyedari masalah masyarakatk dan
  sedia berusaha menyelesaikannya.

   Berketerampilan
  Mempunyai kemahiran yang menyeluruh dalam berbagai-bagai bidang khasnya
  kebolehan berfikir, kemahiran belajar dan merekacipta.
  'ADAALAH
  Keadaan di mana sesuatu perkara itu diletakkan di tempatnya yang sebenar mengikut
  syariah Islamiah.

  Kasih sayang
  Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam serta berkekalan, lahir daripada hati
  yang rela terhadap sesuatu berteraskan prinsip Islam.

  Silaturrahim
  Jalinan persaudaraan menghubungkan kaksih sayang berdasarkan pertalian nasab,
  musaharah, keagamaan, kejiranan dan kemanusiaan.

   Berterima kasih
  Pengiktirafan, penghargaan dan ganjaran yang diberikan sebagai mengenang dan
  membalas sesuatu sumbangan dan jasa.

   Baik pertimbangan
  Membuat pertimbangan yang wajar untuk menghasilkan keputusan saksama serta tidak
  menimbulkan sebarang penyesalan dan ungkitan.

  Toleransi
  Sanggup bertolak ansur, sabar dan dapat mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya
  perselisehan dan pertelingkahan.

   Saling bermaafan
  Sanggup meminta dan memberi maaf bahkan membalas keburukan dengan kebaikan.

   Bermarwah
  Menghiasi diri dengan budipekerti yang mulia melalui tuturkata' tingkah laku, pakaian
  dan pergaulan.

   Ibadah
  Mengabdikan diri kepada Allah S.W.T dengan cara menjunjung segala perintah dan
  menjauhi laranganNya.

  Sensitif kepada kezaliman
  Sanggup tampil membela makhluk yang dihina, teraniaya dan dizalimi.

  Kejujuran
  Sikap dan perlakuan yang menunjukkan niat yang baik, amanah dan ikhlas tanpa
  mengharapkan sebarang balasan.

  Kerjasama
  Usaha yang baik dan membina yang dilakukan oleh individu pada peringkat keluarga,
  komuniti dan masyarakat untuk menegakkan yang maaruf dan mencegah yang mungkar.

  Semangat bermasyarakat
  Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama
  bagi mewujudkakn keharmonian hidup bermasyarakat.

    Bermuafakat
  Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan yang baik.

   
  IFFAH
  Mengawal nafsu daripada perkara-perkara yang haram dan syubhah, supaya ianya
  terdidik ke arah melaksanakan perkara-perkara yang ma'arof serta sentiasa tunduk kepada
  petunjuk akal dan syarak.

   Malu
  Perasaan 'aib, hina dan rendah diri kepada Allah S.W.T., manusia dan diri sendiri kerana
  membuat sesuatu yang keji dan dilarang Allah.

   Kesopanan
  Bersikap tenang, berbudi bahasa, berbudi pekerti dan bersopan santun dalam pergaulan.

   Tabah
  Tenang, tabah, redha dan ikhlas dalam menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan serta
  sentiasa berusaha mengatasinya.

   Baik hati
  Sentiasa mengambil berat tentang kebajikan orang lain dan memahami perasaan mereka
  secara tulus ikhlas dan ihsan.

  Murah hati
  Sedia memberi bantuan seca ikhlas dan ihsan kepada mereka yang memerlukan sama ada
  dalam bentuk kebendaan dan sokongan moral.

   Kebebasan
  Merasa tidak terkongkong melakukan sesuatu dengan penuh tanggungjawab berdasarkan
  peraturan syarak, norma masyarakat dan undang-undang negara.

   Qana'ah
  Redha dengan ketentuan Allah S.W.T., tenang menghadapi cabaran, sentiasa berusaha,
  dan tidak mudah berputus asa.

   Berdisplin
  Mengenal diri dengan cara menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang
  telah ditentukan tanpa mengira di mana ia berada.

   Daya usaha
  Berusaha untuk menyempurnakan diri dengan penuh azam dan semangat inisiatif, keriatif
  dan inovatif berlandaskan petunjuk Allah S.W.T.

  Sejahtera
  Jiwa yang tenteram dan tenang serta tidak menyakiti orang lain hasil daripada keupayaan
  mengawal hawa nafsu.

   Wara'
  Menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubhah, haram dan beriltizam melakukan
  kerja-kerja yang baik.

   Wasatiyah
  Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam
  pemikirian, peraturan atau perlakuan supaya sesuai dengan agama, norma dan nilai
  masyarakat.

   Kebersihan
  Menjaga kebersihan rohani, jasmani dan mental serta alam sekitar bagi menjamin
  kesejahteraan hidup.
  a. Kebersihan diri
  Kebersihan diri dan tubuh badan daripada hadas, kekotoran dan najis untuk menjamin
  kesejahteraan hidup dan amal ibadat diterima Allah S.W.T.
  b. Kebersihan persekitaran
  Memelihara alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.
  c. Kebersihan mental
  Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu diamalkan oleh seseorang dalam
  hubungannya dengan orang lain.
  d. Kebersihan rohani
  Pemikiran, pertuturan dan perlakuan serta amalan yang bersih dari sebarang kepercayaan
  karut dan khurafat terhadap Allah S.W.T.

   Menghargai masa
  Mengisi masa secara berfaedah dengan menepati waktu dan menyegerakan sesuatu
  tugasan.
  a. Menepati waktu
  Melakukan sesuatu tepat pada waktunya atau selaras dengan jadual yang ditetapkan.
  b. Bijak mengurus masa
  Tahu menyusun kerja mengikut keutamaan dan keperluan serta melaksanakannya dengan
  cepat dan tepat.

   Dedikasi
  Berminat dan rela mengorbankkan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu perkara
  yang berfaedah.

  SYAJAAH
  Sanggup berjuang dengan penuh kesabaran mempertahankan agama, diri, akal,
  keturunan, harta benda, negara, maarwah dengan kekuatan fikiran, harta benda, tenaga
  dan jiwa.

   Berjiwa besar
  Sentiasa meningkatkan kebolehan diri, berwawasan, sanggup menghadapi resiko dan
  bersedia memikul tanggungjawab dengan tabah dan yakin.

   Yakin diri
  Kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah serta boleh menjelaskan prinsip
  dan asas-asas dalam perkara yang berkaitan dengan syariat Islam berdasarkan dalil naqli
  dan aqli.

   Hemah tinggi
  Sentiasa bersedia melakukan segala amalan yang baik dengan penuh iltizam dan ikhlas ke
  arah kecemerlangan walaupun terpaksa menghadapi rintangan.

  Tetap pendirian
  Meyakini kebenaran dan berpegang teguh kepadanya dalam membuat sebarang
  keputusan dan tindakan.

   Istiqamah
  Tekal, tepat, tetap dan berterusan dalam mengerjakan sesuatu yang baik.

  Berani mencuba
  Berani mencuba dan sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dengan penuh kreatif
  dan inovatif yang tidak bertentangan dengan syarak.

   Tahan lasak
  Mempunyai ketahanan fizikal dan mental serta semangat juang yang tinggi hasil daripada
  yang latihan yang intensif dan sistematik.

  Berdikari
  Kesanggupan dan kebolehan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain
  selaras dengan peraturan dengan peraturan, undang-undang dan agama.
  a. Berupaya bertindak sendiri
  Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain.
  b. Yakin kepada diri sendiri
  Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup bertindak.
  c. Nasihat menasihati
  Sedia memberi dan menerima nasihat dengan ikhlas dan sabar.

   Berani berjihad
  Sentiasa bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahankan agama, negara, keluarga
  dan diri serta kehormatan walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa daripada ancamanmusuh dan godaan syaitan

  Sifat Mazmumah!!


  SEBAB-SEBAB HATI TIDAK BAHAGIA IALAH KERANA ADANYA MAZMUMMAH DIDALAM HATI.
  Antara mazmummah utama yang menghilangkan bahagia di hati ialah :

  1. Pemarah Paling mudah dikesan atau dilihat dan paling banyak di dalam diri manusia. Orang seperti ini jarang mendapat kawan dan hati tentunya tidak terang. (sape nak dekat kalau asyik nak marah ajer.. bawak2lah senyum.. tentu org tak takut nak dekat punyer..)

  2. Pendendam Tersembunyi iaitu ibarat mengumpul lahar di dalam dada. Orang seperti ini sentiasa mencari-cari peluang untuk membalas dendam hatta secara yang kecil-kecil sekalipun seperti sakitkan hati atau tempelak orang yang didendami itu. Sebab itu orang pendendam mudah kena sakit jantung. (Ini kes dendam kesumat lahh nie..)

  3. Hasad dengki Amalannya hangus akibat hasad dengkinya itu kerana ia memiliki sifat ketuhanan. (tak elok dengki mendengki nih..)

  4. Bakhil Sentiasa merasakan orang lain menginginkan harta, kesenangan, pangkat dll. dari dirinya. Contohnya sentiasa berdalih mengatakan ia tiada duit. (rezeki yang diberi oleh Allah elok dikongsi bersama..-derma) ** Allah lebih sayang orang yang fasiq tetapi pemurah tetapi benci orang yang abid tetapi bakhil. Kerana walaupun fasiq, pemurahnya itu tetap memberi manfaat pada orang lain kerana kadangkala rezeki itu Allah beri melalui makhluk.

  5. Tamak Orang yang tidak puas dengan yang sedikit nescaya tidak akan puas dengan yang banyak kerana dunia ini ibarat meminum air laut… walau berapa banyak yg diminum tetap tak abis jugak…lagipun org tamak selalu rugi.. ** Ingat! Yang dikatakan harta atau rezeki kita bila ia dipakai atau digunakan oleh kita. Selagi tidak diguna iaitu disimpan, itu belum boleh dikatakan rezeki kita. (mungkin ada hak orang lain di situ) Biarlah&nbs p; rezeki itu sedikit tetapi mendapat keberkatan iaitu dapat dimanfaatkan.

  6. Tidak sabar Andainya perkara yang kecil pun tidak boleh bersabar apatah lagi hal-hal yang lebih besar. (oleh itu banyak2kanlah bersabar bila hadapi dugaan.. cthnyer time keja banyak.. tetap maintain vogue walau keja bertimbun atas meja..heh..heh..)

  7. Ego Ibu segala mazmummah jadi ia membuatkan seseorang paling tidak tenang. Orang yang memiliki sifat ini pantang tercabar dari sudut zahir mahupun batin. (yg nie no komen).. pasal semua org ader egonya sendiri.. cuma tinggi/rendah tahap keegoan tersebutâ

  8. Riak Terseksa sendiri kerana sentiasa tercari-cari peluang untuk dipuji. Sentiasa berlakun-lakun di depan orang. Jika ia dipuji, ia akan menambah amalnya tetapi jika dikeji, ia akan mengurangkan amalnya. Allah marah kalau kita riak..takabbur dgn aper yg kita ada

  9. Cinta dunia Tidak dapat menderita, dapat pun menderita kerana bila sudah dapat susah pula menjaganya. Berhartalah tidak mengapa tetapi kawal hati jangan diletakkan pada harta itu. biler mati cuma bawa amalan dan doa anak yg soleh/solehah ** Cinta dunia merupakan "neraka dunia" kerana dunia itu "panas" akibat ia merupakan barang buruan dan rebutan. Jadi letakkanlah akhirat itu di hati dan dunia itu di tangan supaya dunia itu senang dibahagi-bahagi dan akhirat dibawa mati. Kesimpulan Jadi yang meragut kebahagiaan sebenarnya bukanlah secara TOTALnya disebabkan kemiskinan, musibah, kesibukan dllnya. tetapi ialah

  MAZMUMMAH. ****Makin tinggi mazmummah seseorang, makin ia tidak BAHAGIA.**** Samada bermujahadah atau biarkan saja mazmummah itu, kedua-duanya tetap menderita tetapi andainya bermujahadah kita akan dibantu Allah dan akan bahagia jua akhirnya. So..sama-samalah kite sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain andai kita terleka dengan dunia buruklah padahnya

  Saturday, January 1, 2011

  Adab Dengan Guru

  1. Mendengar dan mematuhi arahan guru

  2. Melakukan semua kerja yang disuruh

  3. Tidak meninggi suara

  4. Mendoakan guru

  5. Memberi salam